Regulamin zakupów w sklepie internetowym e-koki.pl

 

1. Właścicielem sklepu internetowego e-koki.pl jest firma KOKI Iwona Nowicka mieszcząca się przy ulicy J.H.Dąbrowskiego 86 w Poznaniu, NIP: 786-118-38-10, Regon: 631045480 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Poznania – pod numerem 80035/2011.

2. Sklep internetowy e-koki.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferty Sklepu zamieszczone są na stronie www.e-koki.pl

3. Wszystkie ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

4.  Wszystkie zamówienia są przyjmowane przez stronę www.e-koki.pl
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane w trybie 24h pod warunkiem, że towar jest dostępny w  magazynie lub w trybie 48h pod warunkiem, że towar jest dostępny u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania,  anulowanie całości zamówienia).

6. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument zakupu (paragon sprzedaży lub faktura VAT), który wystawiany jest w chwili wysyłki towaru do klienta. W przypadku, gdy zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) konieczne jest wypełnienie odpowiednich pól w formularzu zamówienia.

8. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki oraz w przypadku „płatność przy odbiorze” opłata z pobranie. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

9. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy przesyłki
Przesyłki dostarcza:
– Poczta Polska – przesyłka priorytetowa, czas dostawy 2 dni robocze.
– Przesyłka kurierska, czas dostawy 1 dzień roboczy.

10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
– przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier
– przelewem bankowym na konto sklepu.
– system przelewy24

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu przelewy24. Serwis Przelewy24 jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA – Agent Rozliczeniowy – prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. https://www.przelewy24.pl/regulamin

Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@e-koki.pl

Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie e-koki.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

11. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

UWAGI: kolory zdjęć mogą odbiegać od rzeczywistości. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności kolorów.

12. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową do naszego Działu Wysyłki i Magazynowania pod adresem :
KOKI ul. Dąbrowskiego 86, 60- 576, Poznań
*   sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem
* koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca  po otrzymaniu  przesyłki  i  pozytywnym  rozpatrzeniu reklamacji.  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument zakupu w sklepie e-koki.pl wraz z wypełnionym dokumentem reklamacji .
* wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu  braku towarów na stanie  ), sklep zwróci nabywcy  równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do
wyboru.

13. Prawo odstąpienia od umowy:

14. Postanowienia końcowe

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a sklepem e-koki.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.e-koki.pl.

15. Wszyscy Klienci sklepu www.e-koki.pl zawsze mogą liczyć na naszą pomoc. W razie jakichkolwiek wątpliwości swoje pytania  i uwagi przesyłać można mailem  na  adres sklep@e-koki.pl,  gdzie  możliwie szybko uzyskacie  Państwo odpowiedź  na wszystkie  zadawane pytania.