Loading...

Regital ŻEL ANTYBAKTERYJNY do rąk

6,90 

Cena jednostkowa: 13,80 zł/ 100ml

Żel antybakteryjny do rąk

Na stanie

Opis produktu

Regital HADS CLEAR żel antybakteryjny do rąk. Bakteriobójczy żel do dezynfekcji rąk z kwasem hialuronowym i 75% alkoholem bez konieczności zmywania wodą. Do powszechnego stosowania. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

  • bakteriobójczy
  • nawilżający
  • 75% alkoholu
  • bez konieczności zmywania wodą
  • substancje czynne: Etanol 650 g/kg, Propan-2-ol 100 g/kg.

Sposób użycia: 3 ml żelu wcierać w dłonie w ciągu 30 sekund. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Uwaga: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. NIEBEZPIECZEŃSTWO. Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe. Nadal płukać. W razie potrzeby zgłosić się do lekarza. W razie spożycia wypłukać usta wodą. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Poj. 50ml